Reglement Wognums Activiteiten Festijn

Reglement Wognums Activiteiten Festijn

Teruggave inschrijfgeld:
Indien u de deelname aan het Wognums Activiteiten Festijn wilt annuleren krijgt u alleen met een geldige reden (een deel) van het inschrijfgeld terug. Of er sprake is van een geldige reden voor de annulering staat ter vrije beoordeling van het bestuur van Stichting Wognums Activiteiten Festijn.

Als geldige reden voor de annulering kan o.a. worden aangemerkt:
• een lichamelijke klacht van de deelnemer op basis van een doktersverklaring
• overlijden van familie van de deelnemer (eerste en tweedegraads bloedverwanten)

Als geldige reden voor de annulering kan niet worden aangemerkt:

- geen zin
- vakantie tijdens het W.A.F. weekend
- ruzie met vriendjes/vriendinnetjes
- verhuizing
- kinderfeestje

Overmacht:
Stichting Wognums Activiteiten Festijn is gerechtigd om op ieder moment wegens een dringende reden het W.A.F. weekend geheel of gedeeltelijk af te gelasten. Of er sprake is van een dringende reden zal worden bepaald door het bestuur van Stichting Wognums Activiteiten Festijn in samenwerking met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Medemblik.

Omgangsvormen: houding en gedrag
Deelnemers aan het W.A.F. weekend dienen beleefd en vriendelijk te zijn tegen iedereen die hen aanspreekt en die door hen worden aangesproken. Dit geldt in de busjes alsook tijdens de activiteiten. Wanneer een deelnemer aan het W.A.F. weekend zijn/haar gedrag na een opmerking/waarschuwing van een W.A.F. vrijwilliger niet aanpast dan kan de deelnemer een knip in de W.A.F. pas krijgen. Dit is een officiële waarschuwing. Na de 2e knip in de pas volgt er uitsluiting van verdere deelname aan het W.A.F. weekend.

Aansprakelijkheid
Stichting Wognums Activiteiten Festijn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling, beschadiging of vermissing van eigendommen van deelnemers of vrijwilligers tijdens activiteiten of andere werkzaamheden van het W.A.F. weekend.

Schade Stichting Wognums Activiteiten Festijn
Indien deelnemers schade toebrengen aan eigendommen van Stichting Wognums Activiteiten Festijn of mensen/organisaties die door Stichting Wognums Activiteiten Festijn worden ingezet dan zal de Stichting de schade verhalen op de veroorzaker van deze schade of zijn/haar ouders/verzorgers.
 
Foto’s, video en geluidsopnamen
Een ieder die meedoet met het project geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de deelnemer of vrijwilliger mogelijk in of op voor zal komen. Stichting Wognums Activiteiten Festijn gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden. Als u hier bezwaar tegen heeft neemt dan contact met ons op.

Deelname aan de activiteiten van het Wognums Activiteiten Festijn geschiedt op eigen risico!

Comments are closed.